Choď na obsah Choď na menu
 


Bezhotovostný platobný styk

13. 5. 2010

Osnova: 1. Charakteristika

               2. Doklady v bezhotovostnom platobnom styku

               3. Výhody bezhotovostného platobného styku

 

Ad 1   

Bezhotovostný platobný styk je prevod finančných prostriedkov z účtu jednej organizácie na účet druhej organizácie. Obidve organizácie musia mať účet v peňažnej inštitúcii – banke, ktorá prevod uskutočňuje a vedie účty.

 

Ad 2

Doklady v bezhotovostnom platobnom styku:

§  príkaz na úhradu – je doklad, ktorým platiteľ uhrádza zo svojho účtu v peňažnom ústave sumu za dodaný tovar, poskytnutú službu a tiež odmenu za vykonanú prácu zamestnancom,

 

§  hromadný príkaz na úhradu – je doklad, ktorým sa uhrádza viacero platieb naraz z jedného účtu na viacero iných účtov,

 

§  trvalý príkaz na úhradu – je doklad na uhrádzanie pravidelne sa opakujúcich platieb z účtu,

 

§  šek – je platobný doklad, ktorým bezhotovostne hradíme platby z účtu, alebo vyberáme peniaze v hotovosti z účtu, môžeme nim platiť vo vybraných organizáciách.  

 

Všetky doklady musia byť správne a presne vyplnené a podpísané najmenej dvoma zodpovednými pracovníkmi, ktorí majú podpisové právo.

 

Ad 3

Výhody bezhotovostného platobného styku:

zníženie množstva finančných prostriedkov v obehu, bezpečnosť, operatívnosť.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.