Choď na obsah Choď na menu
 


Dokumentácia pri preložení pacienta

22. 11. 2010

Téma: Dokumentácia pri preložení pacienta

Osnova: 1. Preklad pacienta

             2. AZD pri preložení pac. v rámci toho istého odd.

             3. AZD pri preložení pac. na iné odd. v nemocnici

             4. AZD pri preložení pac. do iného zdravotníckeho zariadenia

ad1.Preklad môže byť:

-z izby na inú izbu v rámci tej istej oše. jednotky,

-z jednej oše, jednotky na inú oše. jednotku v rámci toho istého odd,

-z jedného odd. na iné odd.,

-z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zdrav. zariadenia

ad2. Pri preklade na z jednej OJ na inú:

- lekár do dekurzu zapíše zhrnutie doterajšej liečby a s pac. sa odovzdá dokumentácia na nové odd.

- hlásenie počtu chorých – odovzdaní na iné odd.,

na novej OJ, prevzatí z iného odd. - hlásenie zmien počte diét- úbytky, na novej OJ odd., prírastky. v PC

-kniha príchodov a odchodov- preklad na inú OJ

do osobitného zošita spíšeme všetky osobné veci, peniaze, ktoré odovzdáme na novej OJ proti podpisu

ad3. Na iné odd. tej istej nemocnice:

a) pac. zapíšeme do Hlásenia počtu chorých medzi „odovzdaním na iné odd“

  b)pac. zapíšeme do Hlásenia zmien počtu diét- úbytky cez PC

  c)pac. zapíšeme do Príjmovej knihy/Knihy odchodov- odd kam sa prekladá

  d)sesterská prekladacia správa- vypíše sestra, potvrdenie PN, preukaz o trvaní PN

  e)ak má pacient veci uschované v šatni odovzdáme mu ich proti jeho podpisu na Potvrdenie o úschove vecí( prípadne zošit)

f)Príkaz na dopravu osoby zo zdrav. dôvodov- ak ide na iné odd. nemocnice(INT-NEUROL)hlavne starší pac. alebo do iného zdrav. zariadenia.

g) Chorobopis zostáva na odd. uzavrie sa, indexuje a archivuje . Pri preložení z 1 odd na druhé v rámci , vystavuje sa v prijímacej kancelárii nový chorobopis s rovnakým poradovým číslom hospitalizácia 2

Správa pre oše. lekára- odovzdáme spolu s PN a chorým na nové odd.

Záznam o hospitalizácii- sa odovzdá do prijímacej kancelárie a je podkladom k vystaveniu nového chorobopisu, potom sa archivuje v PK.

ad4. Ten istý postup ako pri preklade na iné odd., navyše sa vypíše: žiadanka na prepravu chorého zo zdravot. dôvodov:2x: dispečing+ OJ