Choď na obsah Choď na menu
 


Obežník, interné oznámenie

25. 3. 2010

Obežník, interné oznámenie

 

 

Osnova: 1. Obežník

               2. Pokyn

               3. Interné oznámenie – bleskový list

 

 

Ad 1

slúži na oznamovanie rôznych skutočností a dôležitých pokynov všeobecného rázu, s ktorým majú byť oboznámení:

-          pracovníci, ktorých sa obsah obežníka týka,

-          pracovníci určitej pracovnej skupiny.

 

Ad 2

slúži na interné oznámenie pre všetkých pracovníkov, oboznamujúce s konkrétnou činnosťou, jej vykonaním, postupom. Oboznámenie sa s pokynom sa potvrdí vlastnoručným podpisom.

 

Ad 3

Používa sa vtedy, keď sa na oznámenie, ktoré obsahuje, vyžaduje okamžitá odpoveď. Na písomnosti je vľavo oznámenie odosielateľa a vpravo odpoveď adresáta. V praxi sa používajú rôzne druhy predtlače „interných oznámení“, ich úprava nie je stanovená normou, preto si organizácie volia najvhodnejšiu úpravu pre svoju organizáciu. Má tú výhodu, že je na ňom oznámenie, pokyn aj odpoveď.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultná nemocnica, Trnava

 

 

 

 

 

 

 

POKYN 12/07

 

 

 

 

 

Z dôvodu jednotnej informovanosti vedúcich pracovníkov FN v oblasti legislatívy a aktuálnych informácií vydaných MZ SR pre zdravotnícke zariadenia určujem nasledovný postup:

 

Vedúci pracovníci sú povinní sledovať

     a, aktuálne informácie MZ SR, ktoré sú na internetovej stránke www.health.sk,

     b, aktuálne právne predpisy z oblasti zdravotníctva na internetovej stránke www.leg.sk.

 

Vedúci pracovníci sú povinní informovať pracovníkov na oddeleniach o nových legislatívnych úpravách.

 

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2007.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Janko Hraško, v. r.

                                                                                                           riaditeľ FN

 

 

 

 

Podpisy:

 

 

 

 

 

 

 

Fakultná nemocnica v Trnave

 

 

 

Všetkým vedúcim pracovníkom

 

 

 

                                                                                             Trnava 10. apríla 2008

 

 

 

 

OBEŽNÍK č. 22/08

 

Revízia elektrického vedenia

 

 

 

Oznamujem Vám, že dňa 15. mája 2008 sa od 15,00 hodiny v celej budove uskutoční revízia elektrického vedenia.

 

Žiadam Vás preto, aby ste informovali všetkých pracovníkov, pretože pracovný čas sa v tento deň vo všetkých ambulanciách končí

 

 

 

o 15,00 hodine.

 

 

 

 

 

 MUDr. Janko Hraško, v. r.

                                                                                       riaditeľ nemocnice

 

 

Prečítal a vzal na vedomie:

 

 

 

 

 

Fakultná nemocnica v Trnave

 

 

 

Všetkým vedúcim pracovníkom

 

 

 

                                                                                             Trnava 10. apríla 2008

 

 

 

 

OBEŽNÍK č. 22/08

 

Revízia elektrického vedenia

 

 

 

Oznamujem Vám, že dňa 15. mája 2008 sa od 15,00 hodiny v celej budove uskutoční revízia elektrického vedenia.

 

Žiadam Vás preto, aby ste informovali všetkých pracovníkov, pretože pracovný čas sa v tento deň vo všetkých ambulanciách končí

 

 

 

o 15,00 hodine.

 

 

 

 

 

 MUDr. Janko Hraško, v. r.

                                                                                       riaditeľ nemocnice

 

 

Prečítal a vzal na vedomie:

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.