Choď na obsah Choď na menu
 


Písomnosti z pracovných stretnutí, zasadaní, porád

8. 4. 2010

08.04.2010

Písomnosti z pracovných stretnutí, zasadaní, porád

(dokumentačného charakteru)

 

 

Osnova: 1. Charakteristika

               2. Pozvánka - náležitosti

 

 

 

Ad 1

Riadenie činnosti organizácie si vyžaduje pravidelné, plánované i mimoriadne stretnutia vedúcich pracovníkov s výkonnými. Sú to hlavne pracovné porady, aktívy, gremiálne porady, konferencie, ako aj stretnutia rôzneho charakteru – spoločensko-pracovné a priateľské. Pre takéto stretnutia je potrebné napísať pozvánku.

 

 

Ad 2

POZVÁNKA

informuje o tom, kde a kedy bude porada/stretnutie, aký je cieľ,... Musí sa poslať včas, aby sa pozvaný pracovník mohol pripraviť. Úprava pozvánky nie je normovaná, musí však obsahovať určité náležitosti:

 

1.      záhlavie,

2.      názov písomnosti – pozvánka,

3.      miesto konania,

4.      čas,

5.      program,

6.      predpokladaný termín ukončenia,

7.      podpis osoby zodpovednej za vedenie porady/stretnutia,

8.      miesto a dátum vyhotovenia pozvánky.

 

Spôsob vyhotovenia pozvánky:

 

-          rozmnožením – ak sú pozvaní viacerí, odosiela sa menovite alebo kolektívne,

-          individuálny osobný list – ak ide o mimoriadne stretnutie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trnava

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

na poradu vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení nemocnice, ktorá sa uskutoční dňa

 

 

 

31.mája 2007 – vo štvrtok

o 13.00 hod

 

 

v zasadačke riaditeľstva nemocnice.

 

 

Program:

 

1.     Otvorenie.

2.     Novelizácia Zákonníka práce.

3.     Racionalizácia počtu pracovných miest.

4.     Organizačné otázky.

 

Žiadam všetkých vedúcich pracovníkov o osobnú účasť vzhľadom na dôležitosť problematiky. Pripravte si, prosím, konkrétne pripomienky k problematike z jednotlivých oddelení. Predpokladaný koniec je o 16.00 hod.

 

 

 

                   MUDr. Janko Hraško

                                                                                                     riaditeľ FNsP

 

 

Trnava 10.mája 2007

  

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pochvala

(Adk - čky , 10. 10. 2012 10:52)

Ahojte. Musíme vám pochváliť stránku, pretože nám každodenne pomáha pri práci na ADK - čku. Len tak ďalej. Vidno, že ste šikovní :)