Choď na obsah Choď na menu
 


Prvotné doklady hospitalizovaných pacientov

26. 10. 2010

Osnova :    1.   Význam prvotných dokladov

       2.   Prvotné doklady

 

1. Význam prvotných dokladov

Každý ošetrený pacient prichádzajúci na plánovanú OP, hospitalizáciu musí pred hospitalizáciou prejsť centrálnym príjmom , prípadne prijímacou ambulanciou príslušného oddelenia, prijímacou kanceláriou. Pacient je zapísaný do „knihy ošetrených neprijatých v r. ...“

 

2. Prvotné doklady

Dokumentácia prijatého pacienta

  1. prijímací lístok – je podkladom pre prijímaciu kanceláriu k zaevidovaniu prijatého pacienta, prideleniu najbližšieho poradového čísla podľa knihy pacientov prijatých do ústavnej liečby rovnako ako aj pre vyplnenie chorobopisu.
  2. Vyhlásenie o úschove vecí a cenností a poučenie pri prijatí k hospitalizácii – týka sa poučenia o cennostiach a peniazoch, zodpovednosti za poškodenie majetku FN, povinnosti uhradiť zdravotníckemu zariadeniu poplatok za služby súvisiace s poskytovaním  ústavnej starostlivosti. Vypisuje ho sestra alebo zdravotnícky asistent.
  3. Vyhlásenie –Informovaný súhlas -  poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach  voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdr. starostlivosti pacienta.
  4. Vyhlásenie - pacienta o poskytovaní informácii o zdravotnom stave určeným osobám .
  5. dekurz – jeho 1. strana s identifikačnými údajmi vypisuje sestra, zdrav. asistent v prijímacej ambulancii.
  6. teplotná tabuľka – hlavičku s identifikačnými údajmi vypisuje sestra , zdrav. asistent.
  7. ošetrovateľská anamnéza – vypisuje sa 1. strana , ostatné vypíše sestra na oddelení. Je podkladom k stanoveniu ošetrovateľskej diagnózy a plánovaniu ošetrovateľskej. starostlivosti. Je to prvý krok OP, na poslednej strane je vyhodnotenie – posledný krok OP.
  8. chorobopis –jeho súčasťou je ZÁZNAM O HOSPITALIZÁCII a SPRÁVA PRE OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA. Záznam o hospitalizácii sa vyhotovuje ako originál a titulná strana univerzálneho chorobopisu ako 1. kópia. Chorobopis sa vyplňuje  zvlášť za každý pobyt pacienta na samostatnom oddelení daného zariadenia, teda vždy pri príjme a  preklade pacienta. Na jeho vyplňovaní sa podieľa prijímacia kancelária /centrálny príjem, prijímací lekár a prepúšťací lekár. Vyplnený chorobopis so všetkými prílohami, kartou poistenca  odnesie z prijímacej kancelárie poverená osoba späť na oddelenie k prijímaciemu lekárovi. Po pracovnom čase prijímacej kancelárie vyplňuje prijímací lekár okrem časti o prijatí aj celkovú časť prvej tretiny tlačív a v kódovacej časti len rodné číslo pacienta. Na druhý deň vyplní zvyšok údajov prijímacia kancelária.
  9. PN – ak pacient nemá vypísanú PN od obvodného lekára vypisuje sa v prijímacej ambulancii.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.