Choď na obsah Choď na menu
 


Prvotné doklady ošetrených pacientov

26. 10. 2010

  1. Prvotné doklady pacientov ošetrených v ambulancii
  2. Prvotné doklady pacientov ošetrených v nemocnici

 

Pacient môže byť ošetrený v rámci primárnej starostlivosti u praktického lekára pre deti a dorast, dospelých, stomatológa, gynekológa, v odborných ambulanciach, LSSP.

 

1. Prvotné doklady pacientov ošetrených v ambulancii

 

 a) záznam do dekurzu „v zázname o zdraví a chorobe“

 b) zúčtovací doklad ambulancie, ktorý slúži ako podklad pre poisťovňu – vyhotovuje sa       na predtlačenom tlačive ručne

c) vedie sa záznam o ošetrených pacientoch v PC

d) lekársky predpis, na ktorý vypisujeme priezvisko a meno pacienta, rodné č., bydlisko, poisťovňu, prípadne kód lekára ak nie je razítku, dátum, ostatné údaje vypisuje lekár.

e) potvrdenie o PN, vyhotovuje sa u zamestnaných a vedených na úrade práce v 4 exemplároch:

    I.A) legitimácia dočasne práceneschopného poistenca

    II.   žiadosť o nemocenské a úrazový príplatok (nad 10 dní)

    IIa. žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (do 10       

       dní)

    III. hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne o začiatku dočasnej pracovnej  nescho-

      pnosti

    IV. hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovneo skončení dočasnej PN

 g) výmenný list, ktorý slúži ako žiadanka na odborné vyšetrenie

 h) zápis pacienta do knihy ošetrených pacientov.

 

2. Prvotné doklady pacientov ošetrených v nemocnici

 

 a) záznam do „Knihy ošetrených neprijatých v roku..“

 b) príjmový pokladničný doklad o zaplatení 2 €

 c) lekársky nález, vyhotovuje lekár   

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.