Choď na obsah Choď na menu
 


Sprievodné lístky a žiadanky na vyšetrenia RTG,SONO,CT,MRI

7. 10. 2010

Téma: Žiadanky a sprievodné lístky na vyšetrenia RTG, SONO, CT,    MRI. Triedenie lekárskych nálezov a výsledkov

Osnova: 1.Žiadanky a sprievodné listy na vyšetrenie

                2. Triedenie lekárskych nálezov a výsledkov

Ad1. Sprievodné listy-sú tlačivá, ktorými lekár žiada príslušné oddelenie, odbornú ambulanciu o vyšetrenie. Formuláre sprievodiek nie sú jednotné, pri vypisovaní sprievodných listov rovnako ako pri žiadankách treba venovať pozornosť základným údajom, ktoré sú predtlačené. Na niektorých sprievodných listoch je uvedená inštruktáž na vypisovanie, ktorú treba rešpektovať(napr. vyplňte strojom s prieklepom). Každý sprievodný list musí byť podpísaný lekárom a potvrdený pečiatkou. Chyby a omyly vo vedení dokumentácie v súvislosti s vyšetreniami sú zdrojom právneho rizika. Sprievodné listy na RTG, EKG, CT, MR-magnetická rezonancia, funkčné vyšetrenie dýchacieho systému, sono, EEG...

Ad2.Zhromažďovanie a triedenie lekárskych nálezov: zhromažďovanie a triedenie lekárskych nálezov na oddelení vykonáva dokumentačný pracovník spolu s oše. tímom. Všetky lekárske nálezy tvoria súčasť zdravot. dokumentácie pacienta. Triedia sa podľa zvyklostí daného oddelenia, najčastejšie sa prilepujú alebo pripnú do dekurzu k príslušnému dňu, kedy lekársky nález prišiel na oddelenie. Veľmi dôležité je oboznámiť s výsledkom vyšetrenia ošetrujúceho lekára. Zhromažďovanie a triedenie výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení: výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení tvoria súčasť zdravotnej dokumentácie. Podľa druhu vyšetrenia sa lepia do dekurzu alebo na dvojhárky. Do dekurzu k príslušnému dňu sa lepia výsledky hematologických, mikrobiologických a serologických vyšetrení. Do dvojhárku sa lepia výsledky biochemických vyšetrení v poradí:

1. Strana: ASTRUP-vnútorné prostredie(modrá žiadanka)

2-strana-hepatálne testy-biochemické vyšetrenie krvi(zelená žiadanka)

3.strana-glykemický profil(fialová žiadanka)

4. Strana-biochemické vyšetrenie moču(hnedá)