Choď na obsah Choď na menu
 


Stažnosti občanov

26. 2. 2010

Téma:Stažnosti občanov, podania 28.1.2010 Osnova:1.Stažnosti občanov, firiem, organizácií 2.Náležitosti 3.Anonymná stažnost 4.Vybavenie stažnosti Ad1. je podanie fyzickej alebo právnickejosoby, ktorým sa domáha ochranu svojich práv, upozornuje na nedostatky, porušenie predpisov. Ad2.Formálna uprava - je ako pri žiadosti=list formáti A4, dodržiavaju sa náležitosti STN Zo stažnosti musí byt zrejmé, kto ju podáva, musí obsahovat: Meno, priezvisko Predmet stažnosti Čoho sa stažovatel domáha Musí byt zrozumitelná Ad3.anonymná stažnost, je stažnost, v ktorej stažovatel neuvádza svoje meno, vybavuje sa len vtedy, ak obsahuje konkrétne udaje, ktoré nasvedčuju, že bol porušený právny predpiss Ad4.podla zákona č.152/199 o stažnostiach, ak stažnost neobsahuje všetky náležitosti, je neplatná. Doba vybavenia je 30 dní. O káždom predlžení lehoty na vybavenie a dovodoch predlženia je orgán verejnej správy povinný písomne upovedomit stažovatela.