Choď na obsah Choď na menu
 


Urgencia

26. 2. 2010
Téma: Urgencia(posúrenie), upomienka 14.1.2010 Osnova: 1. Charakteristika urgencie 2. Náležitosti upomienky 3. Charakteristika upomienky Ad1. Je obchodný list, ktorým odberatel upozornuje dodávatela, že navybavil našu objednávku v dohodnutom termíne. Takisto može dodávatel uporornovat odberatela, že si neprevzal tovar/službu v stanovenom termíne. Písomnost má formu uradného listu a vždy sa posiela doporučene. Ad2. 1.Podnet na list-odvolanie sa na objednávku a zmluvný termín dodávky 2.Vlastná žiadost- uvedenie náhradnej lehoty 3.Zdovodnenie-poukázanie na súrnost vybavenia 4.Očakávaná reakcia- nádej, že náhradná lehota bude dodržaná Ad3. je obchodný list, v ktorom dodávatel upozornuje odberatela, že neuhradil fakturu za dodané produkty alebo poskytované služby. Odberatel spravidla nereaguje na 1. upomienku, preto mu dodávatel posiela 2. upomienku, ktorá ma už doraznejší ton. Obidve upomienky vypisuje spravidlaučtaren firmy. Ak faktura nie je uhradená ani po 2 upomienke, posiela sa 3. upomienka, ktorá sa nazýva aj pokus o „zmier“. V nej dodávatel upozornuje odberatela, že je to posledný pokus o vyrovnanie pohladávky, po ktorom navrhne spor riešit sudnou cestou. Bývaju tu uz aj vyčíslené uroky z omeškania a náklady spojené s upomínaním. Upomienka má vždy písomnu formu a odosiela sa doporučene. Ad4 1.Vec-upomienka čoho... 2.Podnet na list-odvolanie sa na fakturu, poukázanie na predchádzajuce upomienky, konštatovanie, že ešte nebolo zaplatené... 3.Vlastná žiadost-stanovenie novej lehoty platnosti, návrh splatného kalendára 4.Zdovodnenie-vznik platobnej neschopnosti 5. Možné následky-právne násladky, uroky z omeškania, poplatky za upomienku 6.Záverečná formula-presvedčenie, že platba bude uskutočnená