Choď na obsah Choď na menu
 


Vnútropodnikové písomnosti

18. 3. 2010

Vnútropodnikové (interné) písomnosti

 

Osnova: 1. Charakteristika

                2. Rozdelenie

                3. Písomnosti komunikačného charakteru

                4. Príkaz

                5. Smernica       

 

Ad 1

Majú dôležitú úlohu na zabezpečovanie jednotného riadenia organizácie. Pomocou nich sa uskutočňuje racionálny obojsmerný kontakt medzi riadiacimi zložkami a výkonnými pracovníkmi organizácie. Nimi sa oznamujú dôležité rozhodnutia.

 

Delíme ich:

 

 1. podľa obsahu na písomnosti:
  • komunikačnépríkazy, smernice, pokyny, obežníky, pozvánky,...
  • dokumentačnézápisnice z porady, prezenčné listiny, cestovné účty,... 
  • evidenčné príjemky, výdajky,...

 

 1. podľa formy na písomnosti:
  • individuálne,
  • predtlačené,
  • rozmnožené. 

 

Ad 3

Písomnosti komunikačného charakteru (písomnosti riadiacej zložky)

 

 1. príkaz – určuje úlohy, nariadenia pre celú organizáciu, pre všetkých pracovníkov,
 2. smernica – určuje dôležité opatrenia k príkazu alebo predpisy ku konkrétnym úlohám,
 3. obežník – oznamuje pracovníkom dôležité, konkrétne úlohy, činnosti; pracovník po prečítaní obežník podpíše a vráti, prípadne si ponechá jeden odpis,
 4. pokyn – interné oznámenie pre všetkých pracovníkov, oboznamujúce s konkrétnou činnosťou, jej vykonaním,
 5. interný list – oznamuje zabezpečenie dôležitej služby, výrobku.

 

Písomnosti majú odlišný formát tlačív. Zvyčajne je to A4 alebo A5 na výšku alebo šírku. Písomnosti,  ktoré si vyžadujú odpoveď, môžu mať formát A4; odpoveď môže byť uvedená v dolnej časti. 

 

Ad 4

Príkaz 

Riaditeľ organizácie ním stanovuje úlohy celopodnikového charakteru.

 

  • jednotlivé príkazy sa označujú číslami, pod ktorými sa aj evidujú,
  • namiesto adresy sa uvádza hromadné označenie príjemcov,
  • vo veci sa uvádza heslovitý obsah príkazu, ktorý sa podčiarkne, je štylizovaný v 1.os.j.č.,
  • dátum napísania príkazu sa uvádza v poslednom riadku,
  • strojom sa vypíše meno a funkcia podpisujúceho. Ak sa príkaz rozmnožuje, uvádza sa za menom poznámka v.r. Riaditeľ podpíše len matricu na rozmnoženie,
  • jednotlivé úlohy musia mať termín splnenia a adresnú zodpovednosť. 

 

Ad 4

Smernica

 

vydávajú ju vedúci jednotlivých útvarov. Konkretizujú sa v nej záväzné vykonávacie predpisy

-          k príkazom riaditeľa,

-          k opatreniam uloženým nadriadenými orgánmi.

Úprava je podobná ako u príkazov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultná nemocnica, Trnava

 

 

 

 

 

 

Príkaz riaditeľa FN č. 12/2007

 

 

 

 

 

 

Vec: Pohyb zamestnancov v osobných ochranných prostriedkoch v jedálni pre zamestnancov

 

 

 

 

 

V súvislosti so znením Zákona č. 578/2003 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a Vyhlášky MZ SR č. 109/1995 Z.z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

 

 

 

 

prikazujem

 

 

 

vedúcim zamestnancom za riadenie jednotlivých organizačných útvarov:

 

 

 1. Zabezpečiť na vami riadenom pracovisku, aby všetci zamestnanci dodržiavali opakovane vydaný zákaz vstupu do spoločnej jedálne v ochranných pracovných odevoch.
 2. Nedodržanie zákazu vstupu do jedálne v ochrannom pracovnom odeve sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny

        zamestnanca, v prípade, že bol informovaný,

        nadriadeného, v prípade, že zamestnanec nebol informovaný.

 1. Zabezpečiť u zamestnancov na riadenom úseku kontrolu zákazu vstupu do jedálne v ochrannom pracovnom odeve.

 

 

 

V Trnave 16. 04. 2007                                                                         MUDr. Janko Hraško, v.r.

                                                                                                                    riaditeľ FN 

Fakultná nemocnica, Trnava

 

 

 

 

 

 

Smernica č. 12/07

 

 

 

 

 

 

riaditeľa FN pre všetkých vedúcich pracovníkov na zabezpečenie evidencie a pre hospodárenie s majetkom štátu v nemocnici.

 

 

 

Predmet a rozsah smernice:

 

 1. Evidencia majetku a zaraďovanie do evidencie.
 2. Vyraďovanie majetku z evidencie.
 3. Nakladanie s majetkom štátu.
 4. Inventarizácia majetku.

 

 

 

S uvedeným obsahom smernice sú povinní oboznámiť sa všetci vedúci oddelení a zabezpečiť jej plnenie.

 

 

Termín: do 31. mája 2007

 

 

 

                                                                      MUDr. Janko Hraško, v.r.

                                                                                                                      riaditeľ FN

Trnava 3. mája 2007

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

robert co rad chyta ryby

(ero známy, 29. 9. 2011 9:00)

zdravim vas ja som primo toto je moj favorit

kamentar

(poky987, 13. 4. 2011 9:55)

Dost husta stranka az na tie chyby ale na Techniku administrativy nam to staci len bi tie vzory mat na jednej stranky

penaze

(muchen tuchen, 13. 4. 2011 9:55)

čo ti jebe, čo ti jebe dzdeovi to dobre jebe, ouuu...:)

alala

(cerny..:D, 13. 4. 2011 9:54)

:D už je nuda..:D

jebee

(ssak panko, 13. 4. 2011 9:54)

zattupkina je dora vyfukana pica :D ma chli na pici jak meduza .D

jebat

(one, 13. 4. 2011 9:54)

calamadalo sest prsty =D

DPC..:D

(Hraško, v.r.r.r, 13. 4. 2011 9:50)

oooooooooooooooooooooo

bukake

(jozef jadro, 12. 4. 2011 9:37)

čo ti jebe??!!