Choď na obsah Choď na menu
 


Zásady triedenia a transportu biol. materiálu,členenie labor.

4. 10. 2010

Téma: Zásady triedenia a transportu biologického materiálu, členenie laboratórií.

Osnova: 1.Triedenie biologického materiálu, členenie laboratórií

                2. Transport biologického materiálu-zásady

Ad1. Materiál triedime podľa druhu laboratórií, do ktorých ho transportujeme nasledovne: 1.BIOCHEMICKÉ LAB.(OKB): vykonáva analýzy vzoriek krvi, moču, stolice, likvoru a iného biologického materiálu.Poskytuje nám informácie o metabolizme, funkcii pečene, obličiek,..., ale aj ako preventívne vyšetrenie. Transportujeme sem materiál v skúmavke s hnedým alebo bielym uzáverom(krv), glykemické pipetky a astrupové, a moč v bielej skúmavke so žltým uzáverom.Ostatný materiál v príslušných odberorovkách.

2.HEMATOLOGICKÉ LAB.(HTO): robí hematologické(KO)-červená skúmavka, hemokoagulačné vyš.(Pč-protrombínový čas)-zelená skúmavka. Jeho súčasťou je krvná banka, ktorá robí:a)imunohematologické vyš-krvná skupina,krížna skúška

,b)krvný sklad-nákup, skladovanie a expedícia transfúznych prípravkov

3.MIKROBIOLOGICKÉ LAB.(OKM): stanovenie príčiny a kauzálnej liečby pri mikróbnych ochoreniach,materiál:moč(modrý vrch,gumka), krv(sevatest Hemo 1, Hemo D), TT, TN, ster z jazyka, kože, výter zvukovodu, z rany, spútum, stolica, likvor. Všetky odobraté vzorky musia byť sterilné.

4.BOPTICKÉ, CYTOLOGICKÉ A IMUNOHISTOCHEMICKÉ LAB(patplogicko-anatomické odd.),napr.: gynekologická cytológia, cytológia telesných tekutín a bronchiálnych sterov, peroperačné biopsie.

Ad2.1.Dodržiavame čas, mikrobiológia ihned po odbere.

2.Bezpečnosť, aby sa odberovky nepoškodili.

3.Správne vyplnený sprievodný lístok a označená skúmavka(nebezpečenstvo zámeny) 4.Transport zabezpečujeme umývateľných prepravkách, stojenoch, termoboxoch, ktoré sa dajú uzavrieť a sú vybavené stojanmi na skúmavky, prípadne ľadom.

5.Odbery musia byť urobené do presne na to určených skúmaviek, dodržané množstvo krvi, moču,..., určené riskou skúmavky.

6.Vzorka nesmie byť zrazená-krv, ani plazma ikterická alebo hemolitická.

7.Odberovky nesmú byť postriekané krvou, iným biologickým materiálom.

8. Dodržiavať predpis pre príjem materiálu.