Choď na obsah Choď na menu
 


Žiadanky na hemat. a biolog. vyšetrenie

27. 9. 2010

Téma: Príprava žiadaniek na hematologické a biologické vyšetrenie

Osnova: 1. Žiadanky-charakteristika

2. Udaje vyplňované ZA

3. Druhy žiadaniek

Ad.1 Sú to tlačivá, ktorými lekár žiada príslušné oddelenie o vyšetrenie biologického materiálu, rongenologické vyšetrenie, elektrokardiologické vyšetrenie a pod. Formuláre sprievodiek nie sú jednotné. Pri vypisovaní treba venovať náležitú pozornosť základným údajom, ktoré sú na nich predtlačené. Identifikačné údaje je najvhodnejšie vypisovať paličkovým písmom. Na niektorých žiadankách je uvedená inštruktáž na vypíssanie. Žiadanky na vyš. biologického materiálu sa odosielajú do laboratoria spolu s biologickým materiálom (čo najskôr po odbere), ktorý musí byť označený štítkom. Štítok obsahuje údaje identické so sprievodným lístkom (meno, priezvisko pac., rodné číslo, názov odd., dátum odberu)

Ad2.Ak treba vzorku materiálu vyšetriť súrne, na žiadanku sa červeným perom napíše poznámka: CITO=rýchlo,STATIM=ihned, Periculum mortis=v ohrození života. Žiadanka musí obsahovať: meno, priezvisko pac., titul, rodné číslo, dátum a hodina odberu, diagnoza(slovom/kodové označenie), presná adresa odd./pečiatka a telefonne číslo/klapku odd., kod zdravotnej poisťovne pacienta, nákladové číslo odd., pečiatka a podpis lekára, druh materiálu, ktorý sa posiela na vyšetrenie, požadované vyš.(vypisuje lekár alebo sestra)

Ad3.biochemické vyšetrenie: Žiadanka pre akútne klinico-biochemické vyšetrenie krvi(s červeným prúžkom), Žiadanka pre klinicko-biologické vyšetrenie)

Hematologické vyšetrenie krvi: žiadanka na krvný prípravok a preedtransfúzne vyšetrenie, žiadanka na vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktoru, žiadanka na vyšetrenie krvného obrazu.