Choď na obsah Choď na menu
 


žiadosti občanov

26. 2. 2010
Téma: žiadosti občanov 4.2.2010 Osnova: 1. Charakteristika žiadosti 2. Formálna uprava žiadosti Ad1. je písomnost, ktorou pisatel žiada o povolenie alebo schválenie roznych návrhov, poskytnutie informácii, zabezpečenie zmien, upravy, výnimiek, prijatie do zamestnania, zmenu pracovnej doby,... Adresátom je podla miestnej a vecnej príslušnosti organizácia, oddelenie, správa a iné urady štátnej správy. Organizácie svoju korešpondenciu vybavuju na firemných listoch, občania na čistých listoch formátu A4. Ad2. Náležitosti žiadosti: 1.záhlavie:adresa odosielatela(občan, adresa bydliska) 2.adresa adresáta:píše sa rovnako ako v obchodnom liste, približne v mieste rámčeka na adresu 3.odvolávacie udaje:občan píše len miesto a dátum odoslania listu 4.vec:nepíše sa, heslovité vyjadrenie obsahu listu sa nepíše 5.oslovenie:može aj nemusí sa písat 6.text listu:člení sa do odsekov 7.pozdravná formula:píše sa vždy 8.meno a funkcia pisatela:strojom sa nepíše, píše sa len vlastnoručný podpis Žiadost može byt napísaná aj riadkovačom 1,5.