Choď na obsah Choď na menu
 


anf-zaciatok nervovy

19. 4. 2010

Téma: Nervový systém

Osnova: 1. Neurón

              2. Rozdelenie NS a, CNS

                                          b, PNS

              3. Funkcie NS

              4. Synapsy

 

Ad 1

Je to základná morfologická a funkčná jednotka nervového tkaniva. Skladá sa z:

  1. Nervová bunka (neurocyt)
  2. Výbežky (neurity a dendrity)

Dendrity- vedú vzruchy dostredivo, do nervovej bunky

Neurity (axóny)- vedú vzruchy odstredivo, z nervovej bunky

Nervová bunka obsahuje väčšie množstvo cytoplazmy s organelami a jadrom. Významnou zložkou cytoplazmy je cytoskelet a ten je tvorený mikrotubulami a mikrofilamentami (vlákienka).

Mikrotubuli- jeden z prostriedkov prenosu informácii vo vnútri bunky→vnútorný informačný systém V NS sú neuróny usporiadané v reťazcoch za sebou podľa určitých pravidiel, nie je to náhodné. Takéto usporiadanie nazývame dráha a tá môže mať 2,3 a viac neurónov. Nervové vlákna sú obalené pošvami. Ak sú len ponorené do Schwanových buniek- vlákna majú sivú farbu, hovoríme o Schwanových pošvách. Ak sa Schwanove bunky natáčajú na axón v podobe lamiel, vlákna majú bielu farbu – myelínové pošvy. Miesta v NS kde sú dráhy majú bielu farbu a tam kde sú zoskupenia nervových buniek majú sivú farbu.

Ad 2

NS z anatomického a vývojového hľadiska sa delí na:

a, CNS: 1. miecha (medulla spinalis)

              2. mozog (cerebrum)

b, PNS (periferný NS): 1. hlavové nervy (nervy craniales)

                                      2. miechové nervy (n. spinales)

                                      3. periferné časti autonómnej nervovej sústavy

Ad 3

NS je najdôležitejším sa systémom v ľudskom tele. Nejde iba o zložitosť v kvantitatívnom zmysle (skladá sa z množstva neurónov a neuroglií) ale aj v kvalitatívnom zmysle, že tieto neuróny sú zložito prepojené medzi sebou spolupracujú a vzťahy medzi nimi sa neustále vyvíjajú. Úlohou NS je zabezpečiť vzťah organizmu s vonkajší prostredím ktoré je premenlivé. Ďalej zabezpečiť vnútornú jednotu organizmu a koordináciu činností všetkých systémov v ľudskom tele.

Ad 4

Výbežky nervových buniek (dendrity,              )sa vzájomne dotýkajú. Neuróny v centrálnom nerstve utvárajú zložité priestorové siete. Na periférii sa spájajú do reťazcov (vegetatívne nervy) končia sa vo svaloch. Všetky typy dotykových spojov sa nazývajú zapojenia (synapsy). Synapsa je miesto kontaktu nervových buniek. V mieste synapsy sa axón lievikovito rozširuje a nasadá na výbežok (na dendrit) alebo bunkové telo druhého neurónu. Na konci rozšírenia axónu sa hromadia mikrokvapky látok, ktoré sa nazývajú prenášače – mediátory (noradrenalín, acelocholín a iné látky).

 

 

Téma: Receptory

Osnova: 1. Stavba receptorov

              2. Rozdelenie a funkcie receptorov

 

Ad 1

Prijímanie podnetov (informácii) je schopnosť ktorú majú nervové tkanivá a receptory. Nerv i sval môžeme dráždiť najrozmanitejšími podnetmi, reakciou je však vždy vzruch ktorý organizmus buď vôbec neprečíta alebo zaznamená len niektoré zvyčajne všeobecné vlastnosti podráždenia. Podnet (info.) sa musí najprv preložiť do reči zrozumitelnej pre organizmus. Musí sa stať „vnímateľným”. Na to aby organizmus mohol zaznamenať a odlíšiť množstvo rozmanitých podnetov, sa v priebehu vývoja utvorili špecializované orgány- receptory – snímače, zmysli- nám umožňujú prijímať mechanické, tepelné, chemické a svetelné podnety.

Ad 2

Receptory môžeme triediť podľa rozličných hľadísk. Podľa druhu podnetu rozlišujeme:

1.mechanoreceptory- zaznamenávajú zmeny tlaku (dotyk) napätie a tlak. Tlakové receptory sú v koži a v slizniciach. Napätie a sťah vnímajú svalové, šľachové kĺbové vretienka. K mechanoreceptorom patria i zvukové receptory vnútorného ucha (vnímajú chvenie) a receptory ústroja rovnováhy, ktoré reagujú na prúdenie tekutiny vo vnútornom uchu. Mechanoreceptory sa dráždia mechanickými a fyzikálnymi podnetmy.

2. termoreceptory- sú špecializované na prijímanie tepelných podnetov. Kravseho telieska reagujú na chladové podráždenie, Rufiniho telieska na tepelné podnety

3. chemoreceptory- sú prijímače chuťových, čuchových, orgánových a bolestivých vnemov.

4. rádioreceptory- sú tyčinky a čapíky v sietnici oka. Reagujú na svetelné vlny.

Ak podnety z povrchu tela alebo z vonkajšieho prostredia, prijímajú ich extrareceptory (oko, ucho, hmat). Zmeny vo vnútornom prostredí organizmu zaznamenávajú interoreceptory.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.