Choď na obsah Choď na menu
 


Hlavové nervy

18. 5. 2010

Téma: Hlavové nervy

Osnova: 1. Všeobecný popis hlavových nervov

       2. Rozdelenie hlavových nervov

       3. Stručná charakteristika jednotlivých hlavových nervov

 

Ad. 1

Vystupujú z lebky a smerujú na perifériá, kde inervujú tkanivá a orgány. Majú podobnú stavbu ako miechové nervy. Majú senzitívne, motorické a vegetatívne vlákna ale väčšina z nich patrí k zmiešaným nervom (iba malý počet sa skladá zo senzitívnych a motorických vlákien). Vlákna týchto nervov sa začínajú alebo končia pri zoskupeniach nervových buniek v mozgovom kmeni – jadrá hlavových nervov. Centrálne časti – jadrá ležia buď v predĺženej mieche, v moste alebo v strednom mozgu. Označujú sa rímskymi číslicami a ich počet je 12.

 

Ad.2

  I.      Čuchové nervy (nervi olfactorii)

II.      Zrakový nerv (nervus opticus)

III.      Okohybný nerv (nervus oculomotorius)

IV.      Kladkový nerv (nervus trochlearis)

  V.      Trojklanný nerv (nervus trigeminus)

VI.      Odťahujúci nerv (nervus abducens)

VII.      Tvárový nerv (nervus facialis)

VIII.      Polohovosluchový nerv (nervus vestibulokochlearis)

IX.      Jazykovohltanový nerv (nervus glossopharingeus)

  X.      Blúdivý nerv (nervus vagus)

XI.      Vedľajší nerv (nervus accesorius)

XII.      Podjazykový nerv (nervus hypoglossus)

 

Ad.3

    I.        Čuchové nervy – vychádzajú z čuchových receptorov , ktoré sú umiestnené v strope nosovej dutiny.

 II.        Zrakový nerv – v sietnici oka sú tyčinky a čapíky – fotoreceptory (tyčiniek je viac, zabezpečujú nočné videnie, pôsobia za šera a tmy, čapíky zisťujú tvar a farbu obrazu)

III.        Okohybný nerv – vystupuje zo stredného mozgu, prechádza cez očnicovú štrbinu do očnice, má dva druhy vlákien – motorické, parasympatikové vlákna.

 IV.        Kladkový nerv – vystupuje z dorsálnej strany mozgového kmeňa, prechádza cez očnicovú štrbinu v očnici a motoricky inervuje horný šikmý sval oka.

    V.        Trojklanný nerv – je zmiešaný nerv, vôčšia časť je senzitívna – inervuje oblasti temena, čela, očnice, ušnice, ústnu dutinu a bradu a menšia časť je motorická – inervuje žuvacie svaly, sánkovo jazylkový sval na krku – má tri vetvy – očný, čelustný, sánkový nerv.

 VI.        Odťahujúci nerv – je čisto motorický nerv, vystupuje v strede pod mostom, prechádza cez očnicovú štrbinu a inervuje bočný  priamy sval oka.

VII.        Tvárový nerv – je prevažne motorický nerv, vystupuje z mozgu medzi mostom a olivou, vchádza do vnútorného zvukovodu cez tvárový kanál, z lebky vystupuje cez násadcovitohlávkový otvor, stáča sa pri ušnej žľaze a inervuje nadjazykové a mimické svaly.

VIII.        Polohovo – sluchový nerv – vedie dostredivé vlákna z blanitého labirintu nút.ucha a dalej ho nemám npísaný,mala som kŕč v rukeblanitého labirintu nút.ucha a dalej ho nemám npísaný,mala som kŕč v rukeblanitého labirintu nút.ucha a dalej ho nemám npísaný,mala som kŕč v rukeblanitého labirintu vnút. ucha – tu sa nachádzajú receptory statického ústroja a vlákna z blanitého slimáka – cortiho orgánu – sú tam receptory sluch. ústroja. Tieto časti sa spoja a prechádzajú cez otvor vnút. zvukovodu do lebky.

IX.        Jazykovo – hltanový nerv – zmiešaný nerv, obsahuje motorické vlákna pre svaly hltanu, senzitívne vlákna – chuťové a parasympatikové vlákna pre inerváciu príušnej žľazy.

   X.        Blúdivý nerv – zmiešaný nerv, má rozsiahlu inervačnú oblasť, kt. siaha od hrudnej po brušnú dutinu. Vystupuje z predĺženej miechy a cez jarmový otvor sa dostáva z lebky von do krčnej oblasti. Má motorické vlákna – inervuje svaly hrtana a hltana a senzitívne a parasympatikové vlákna – inervuje dýchacie cesty, srdce, tráviacu rúru až po priečnu časť hrubého čreva.

XI.        Vedľajší nerv – vystupuje z mozgového kmeňa a cez jarmový otvor vystupuje z lebky a inervuje lichobežníkový sval a ohýbač krku.

XII.        Podjazykový nerv – vystupuje z predĺženej miechy a cez kanál záhlavnej kosti z lebky a inervuje svaly jazyka.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

jazykovy hltanovy nerv

(anita, 18. 1. 2011 18:18)

poprosim obsach jazykovo hltanovy nerv decky

jazykovy hltanovy nerv

(anita , 18. 1. 2011 18:17)

poprosim obsach jazykovo hltanovy nerv decky