Choď na obsah Choď na menu
 


Mozgová kôra. Mozgový kmeň

20. 6. 2010

1, Charakteristika mozgovej kôry

2, Funkcia mozgovej kôry

3, Charakteristika mozgového kmeňa

 

Ad.1 Charakteristika mozgovej kôry

Je u človeka vývojovo najmladšou časťou CNS. Tvorí povrchovú vrstvu predného mozgu a pokrýva obidve mozgové pologule (hemisféry). Tvorí akýsi plášť ktorého hrúbka je 2-5mm. Je tvorená 13-15 miliardami neurónov, kt. svojimi výbežkami vytvárajú neurónové spojenia (5 tis. synapsí). Jej povrch je poprehýbaný do závitov – girifikácia kôry. Je najvyšším riadiacim centrom org. Pre jej činnosť sú rozhodujúce funkčné vzťahy medzi neurónmi (vlastnosti, usporiadanie synáps) a nie tvar a počet neurónov. Je tvorená sivou hmotou, pod ňou je mnohonásobne hrubšia biela hmota (tá sa skladá z vlákien, kt. prichádzajú a vychádzajú z kôry a zároveň z dráh, kt. spájajú rozličné miesta kôry). U človeka je jedna hemisféra dominantná (u praváka ľavá, tá je rozhodujúca pre reč, písanie a porozumenie hovorenej reči, u ľaváka naopak).

Funkcia nedominantnej hemisféry nie je jasná, uplatňuje sa hlavne pri ukladaní pamäťových stôp. Mozgová kôra nie je hladká, sú na nej závity – gyri. Podľa týchto zárezov a rýh rozdeľujeme kôru na laloky (čelový, temený, záhlavový a spánkový).

 

Ad.2 Funkcia mozgovej kôry

Funkčným prvkom nerv. činnosti – vyššej nervovej a duševnej činnosti človeka je reflex. Reflexný oblúk (viď pred. Učivo). Najvyšším centrom reflexných oblúkov je mozgová kôra. Neuróny mozgovej kôry sú zoskupené do určitých funkčných oblastí – analyzátorov (sú to akési políčka kôry zložené z obrovského množstva neurónov, kt. sa končia alebo začínajú mozg. dráhy). Niekedy sa na miesto analyzátora používa termín kôrové centrum. Medzi tieto analyzátory patria:

    I.        Motorický kôrový analyzátor – z neho sú riadené chcené vôľou ovládané pohyby.

  II.        Kôrový analyzátor citlivosti kože – vnímajú sa tu podnety kožných receptorov (teplo, chad, bolesť, tlak, ťah, dotyk)

III.        Zrakový kôrový analyzátor – syntetizujú sa tu obrazy kt. sú zaznamenávané receptormi sietnice.

 IV.        Sluchový a vestibulárny kôrový analyzátor – je špecializovaný na rozlišovanie zvukových kvalít – výšky a sfarbenia tónov.

    V.        Čuchový analyzátor – zaznamenáva chuťové podnety

 

Ad. 3 Charakteristika mozgového kmeňa

Je označenie pre časť mozgu pod mozočkom a predným mozgom ktoré sú rozdelené na 2 hemisféry:

Patria do neho: 1. Predĺžená miecha

               2. Stredný mozog

               3. Varolov most

Niektorí autori zaraďujú do mozg. kmeňa aj:

                        4. Medzimozog

             5. Bazálne gangliá koncového mozgu

             6. Mozoček