Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Mozgová kôra. Mozgový kmeň

20. 6. 2010

1, Charakteristika mozgovej kôry

2, Funkcia mozgovej kôry

3, Charakteristika mozgového kmeňa

 

Ad.1 Charakteristika mozgovej kôry

Je u človeka vývojovo najmladšou časťou CNS. Tvorí povrchovú vrstvu predného mozgu a pokrýva obidve mozgové pologule (hemisféry). Tvorí akýsi plášť ktorého hrúbka je 2-5mm. Je tvorená 13-15 miliardami neurónov, kt. svojimi výbežkami vytvárajú neurónové spojenia (5 tis. synapsí). Jej povrch je poprehýbaný do závitov – girifikácia kôry. Je najvyšším riadiacim centrom org. Pre jej činnosť sú rozhodujúce funkčné vzťahy medzi neurónmi (vlastnosti, usporiadanie synáps) a nie tvar a počet neurónov. Je tvorená sivou hmotou, pod ňou je mnohonásobne hrubšia biela hmota (tá sa skladá z vlákien, kt. prichádzajú a vychádzajú z kôry a zároveň z dráh, kt. spájajú rozličné miesta kôry). U človeka je jedna hemisféra dominantná (u praváka ľavá, tá je rozhodujúca pre reč, písanie a porozumenie hovorenej reči, u ľaváka naopak).

Funkcia nedominantnej hemisféry nie je jasná, uplatňuje sa hlavne pri ukladaní pamäťových stôp. Mozgová kôra nie je hladká, sú na nej závity – gyri. Podľa týchto zárezov a rýh rozdeľujeme kôru na laloky (čelový, temený, záhlavový a spánkový).

 

Ad.2 Funkcia mozgovej kôry

Funkčným prvkom nerv. činnosti – vyššej nervovej a duševnej činnosti človeka je reflex. Reflexný oblúk (viď pred. Učivo). Najvyšším centrom reflexných oblúkov je mozgová kôra. Neuróny mozgovej kôry sú zoskupené do určitých funkčných oblastí – analyzátorov (sú to akési políčka kôry zložené z obrovského množstva neurónov, kt. sa končia alebo začínajú mozg. dráhy). Niekedy sa na miesto analyzátora používa termín kôrové centrum. Medzi tieto analyzátory patria:

    I.        Motorický kôrový analyzátor – z neho sú riadené chcené vôľou ovládané pohyby.

  II.        Kôrový analyzátor citlivosti kože – vnímajú sa tu podnety kožných receptorov (teplo, chad, bolesť, tlak, ťah, dotyk)

III.        Zrakový kôrový analyzátor – syntetizujú sa tu obrazy kt. sú zaznamenávané receptormi sietnice.

 IV.        Sluchový a vestibulárny kôrový analyzátor – je špecializovaný na rozlišovanie zvukových kvalít – výšky a sfarbenia tónov.

    V.        Čuchový analyzátor – zaznamenáva chuťové podnety

 

Ad. 3 Charakteristika mozgového kmeňa

Je označenie pre časť mozgu pod mozočkom a predným mozgom ktoré sú rozdelené na 2 hemisféry:

Patria do neho: 1. Predĺžená miecha

               2. Stredný mozog

               3. Varolov most

Niektorí autori zaraďujú do mozg. kmeňa aj:

                        4. Medzimozog

             5. Bazálne gangliá koncového mozgu

             6. Mozoček

 
Reklama