Choď na obsah Choď na menu
 


CESTA K ROZPADU ČSR (s.50,51)

16. 1. 2011

CESTA K ROZPADU ČSR (s.50,51)

 

1. Fall Grun – Zelený prípad (s.50)

- po pripojení – anšluse Rakúska v marci 1938 chcel Hitler rozbiť Čekoslovensko postupnými krokmi:

 1. využiť nespokojnosť nemeckej menšiny, ktorá mala stupňovať národnostné požiadavky až po ich nemožnosť naplnenia

 2. poškodiť medzinárodnú povesť ČSR a izolovať ju od spojencov

 3. využiť túžbu Slovákov po autonómii a použiť Slovensko ako klin pri rozbití ČSR alebo darovať Slovensko ako odmenu Maďarsku použitú pri obnove veľkého Uhorska

 

2. Mníchovský diktát – 29.9. 1938 (s.50)

- v lete 1938 vyvrcholili nacistické vyhrážky voči ČSR a vláda preto vyhlásila mobilizáciu

- avšak naši spojenci – VB a Francúzsko nechceli kvôli „malej krajine“ riskovať vojnu s Hitlerom , a tak nás obetovali

- 29. septembra 1938 v Mníchove Nemecko, Taliansko, Francúzsko a VB v rokovaní „o nás bez nás“ rozhodli o tom, že ČSR musí Nemecku odstúpiť pohraničné územie bez boja

 

3. Viedenská arbitráž – 2.11. 1938 (s.50)

- o územných požiadavkách Maďarska a Poľska rokovala nemecko-talianska komisia vo Viedni 2. novembra 1938

- Viedenskou arbitrážou si:

 • Maďarsko pripojilo 1/5 územia krajiny, vrátane Košíc

 • Poľsko zabralo obce na severnom Slovensku a Tešínsko

 • Nemecko si posunulo hranicu až k Bratislave a obsadilo Devín

-oboma rozhodnutiami stratilo ČSR 1/3 územia34% obyvateľov

- prezident Beneš sa vzdal svojho úradu a emigroval na západ

 

4. Slovenská autonómia – 6.10. 1938 (s.50)

- v tejto situácii vedenie HSĽS v Žiline vyhlásilo autonómiu Slovenska, pražská vláda ju prijala a 6. októbra 1938 vymenovala autonómnu vládu na čele s dr. Jozefom Tisom

- súčasne dosiahla autonómiu aj Podkarpatská Rus

- toto obdobie voláme aj 2. Česko-slovenská republika – trvala do marca 1939

 

5. Nemecko na ceste k vojne (s.51)

 • Nemecko vystúpilo zo Spoločnosti národov – 1933

 • Nadviazalo spoluprácu s Talianskom a Japonskom: os Rím-Berlín-Tokio

 • 1935 Hilter vyhlásil všeobecnú brannú povinnosť a začal zbrojiť

 • Obsadil demilitarizované pásmo Porýnia

 • V marci 1938 anšlusom bez odporu pripojil k Nemecku Rakúsko

 • Mníchovským diktátom si bez boja pripojil pohraničné územie ČSR

 • 15. marca 1939 bez boja obsadil zvyšok Čiech a podporil vznik Slov. republiky

 • V auguste 1939 podpísal Hitler so Sovietskym zväzom pakt o neútočení s tajným dodatkom o rozdelení Poľska medzi Nemecko a Sovietsky zväz

 • 1. septembra 1939 Nemecko napadlo Poľsko

 

 

Slovíčka – mobilizácia, propaganda, anšlus