Choď na obsah Choď na menu
 


DIKTATÚRA PROTI DEMOKRACII

20. 12. 2010
DIKTATÚRA PROTI DEMOKRACII 1. Problémy demokracie (s.45) Po 1. SV začal v mnohých krajinách demokratizačný proces, avšak väčšina novovzniknutých demokracií mala slabiny: • koaličné vlády boli nestabilné • vlády neboli schopné riešiť hospodárske a politické ťažkosti • politické strany neviedli tolerantnú politiku vzájomných ústupkov, neochota ku kompromisom • situáciu zhoršili hospodárske krízy (1919-22, 1929-1933) V dôsledku týchto problémov vo väčšine európskych krajín vznikli totalitné režimy, a to komunizmus (krajná ľavica) a fašizmus (krajná pravica). 2. Komunistická diktatúra v Rusku (s.47) - po puči v roku 1917 sa boľševici usilovali udržať moc proti všetkým a za každú cenu - na čele s V.I. Leninom bola nastolená diktatúra proletariátu - s pomocou Červenej armády bol zavedený „červený teror“ proti všetkým odporcom, najmä proti cirkvi - nepohodlní ľudia končili na popravisku alebo v tzv. gulagoch – táboroch nútených prác - základom novej spoločnosti malo byť spoločenské vlastníctvo bez vykorisťovania človeka človekom – výsledkom bolo však takmer úplné zrútenie hospodárstva - v terore pokračoval Jozef Visarionovič Stalin, ktorý zaviedol nad celou krajinou brutálny policajný teror a spôsobil do roku 1953 vyše 40 miliónov obetí boľševickej moci 3. Fašizmus v Taliansku (s.49) - po vojne boli obnovené fasci (zväzky, oddiely) pod názvom Zväzky boja, ktoré na masových zhromaždeniach využívali demagógiu a sľubovali všetkým všetko - v novembri 1921 ich vodca Benito Mussolini pretvoril fašistické hnutie na stranu - Mussolini využíval svoje teatrálne rečnícke umenie, aby získal čo najviac prívržencov - na podporu svojich ambícií v roku 1922 zorganizoval tzv. pochod na Rím a kráľ ho musel vymenovať za ministerského predsedu - Mussolini skoncoval s opozíciou, postupne odbúral všetky prvky demokracie, zrušil parlament a nastolil neobmedzenú diktatúru fašistickej strany – nastolil systém vlády jednej strany na čele s ducem - totalitnú diktatúru 4. Fašizmus v Nemecku (s.51) - po 1.SV Adolf Hitler založil Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu - jej ideológia nacizmus vznikla spojením dvoch doktrín: koncepcie fašistického štátu riadeného najvyšším vodcom a rasistickej teórie o nadradenosti árijskej rasy - nacistický program Hitler sformuloval v diele Mein Kampf – jeho cieľom sa stal boj o životný priestor na východe – vytvorenie Veľkonemeckej ríše a boj za rasovú čistotu, zameraný proti Židom - v januári 1933 sa Hitler stal ríšskym kancelárom a hoci sa k moci dostal demokratickou cestou, hneď po nástupe nastolil vládu jednej strany a vodcovský princíp v štáte (počas „noci dlhých nožov“sa zbavil aj odporcov vo vlastnej strane – príslušníci SA boli povraždení) - po prijatí tzv. norimberských zákonov roku 1935 začalo masové prenasledovanie Židov, museli nosiť žltú hviezdu, nesmeli sa vzdelávať, vykonávať niektoré povolania,..... - pre svojich odporcov a aj pre retardovaných zriadil prvé koncentračné tábory (Dachau) *Slovíčka: retardovaný, árijský, nordický, doktrína, demagógia, ambícia, proletariát, kompenzovať, agrárny, kompromis, totalita, militantný, rasizmus, antisemitizmus