Choď na obsah Choď na menu
 


Koniec 1.SV

9. 11. 2010
KONIEC 1. SVETOVEJ VOJNY A JEJ NÁSLEDKY (s.35 a 43)
 
 
1. Ukončenie vojny (s. 35)
- koncom septembra 1918 bolo situácia Trojspolku zúfalá
- najprv kapitulovalo Bulharsko, potom Rakúsko-Uhorsko a  Turecko
- 11. novembra 1918 nakoniec podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu Nemecko
- vojna skončila víťazstvom Dohody
 
2. Následky vojny (s.43)
- zomrelo 10 miliónov vojakov a s následkami zranení muselo žiť 20 miliónov ľudí
- náklady na vojnu – ak by sa rozdelili, zabezpečili by každému obyvateľovi planéty obživu a bývanie do konca života
- po vojne Európa, najmä Veľká Británia,  stratila mocenskú prevahu a získali ju USA - americký dolár vystriedal anglickú libru
- rozpadli sa štyri monarchie – ruská, habsburská, nemecká a turecká
- na troskách monarchií vznikli nové národné štáty
- územie Rakúska-Uhorska sa rozdelilo medzi 7 štátov: Poľsko, Československo, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (od roku 1929 Juhoslávia) a čiastočne Taliansko
- vojna narušila tradičné hodnoty a spôsobila, že ľudia neskôr ľahko uverili heslám fašistickej a komunistickej ideológie
 
3. Versailleský systém (s.43)
- podmienky mieru sa stanovili na Parížskej mierovej konferencii v rokoch 1919-1920
- určili ich víťazné mocnosti - USA, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a Japonsko
- prijatím 5 mierových zmlúv vznikol tzv. versailleský systém
- potrestanie Nemecka (najmä zásluhou Francúzska) bolo veľmi tvrdé:
§ muselo odstúpiť Francúzsku Alsasko-Lotrinsko
§ stratilo všetky kolónie
§ nesmelo budovať armádu silnejšiu ako 100 tisíc mužov
§ v okolí Rýna bolo vytvorené demilitarizované pásmo
§ muselo platiť prakticky nesplatiteľné vojnové reparácie
- sklamané obyvateľstvo v porazených krajinách sa cítilo nespravodlivo potrestané, preto v mnohých krajinách, najmä Nemecku, dochádzalo k vzniku revanšizmu
 
4. Spoločnosť národov (s.43)
- na mierovej konferencii vznikla Spoločnosť národov so sídlom v Ženeve, ktorej cieľom bolo udržať mier a bezpečnosť vo svete
- jej členom sa ale nestali USA, ba dokonca sa stiahli z európskej politiky
- Spoločnosť národov však mala malé právomoci, a tak sa jej nepodarilo udržať mier vo svete
 
*reparácie – náhrada za vojnové škody, ktoré platí porazená krajina víťaznej
*revanšizmus – hnutie hlásajúce odplatu za porážku vo vojne