Choď na obsah Choď na menu
 


Medzivojnové Československo

28. 11. 2010
MEDZIVOJNOVÉ ČESKOSLOVENSKO (s.44,46) 1.Medzinárodné postavenie (s.42) - nový štát vznikol na základe rokovaní na Parížskej mierovej konferencii -hranice ČSR boli vytýčené na etnickom i geografickom princípe -najťažšie sa určovali hranice s Maďarskom- 4.júna 1920 v Trianone -súčasťou nového štátu sa stala Podkarpatská Rus -svoju bezpečnosť si na ČSR zabezpečila: A) spojenectvom s Francúzskom B) spojenectvom s Rumunskom a Juhosláviou – MALÁ DOHODA (1921) C) spojeneckou zmluvou so Sovietskym zväzom (1935) - bezpečnostnú situáciu ČSR sťažil prístup Francúzska a najmä VB, ktoré začali presadzovať politiku APPEASEMENTU – uzmierovania agresora, ustupovania agresorovi – dúfali, že ak obetujú záujmy stredo- a východoeurópskych štátov zachránia mier – avšak neuchránili ho, iba Nemecko povzbudili vo výbojnosti 2. Politická štruktúra Československa (s.44) -prezidentom sa stal Tomáš Garigue Masaryk, po ňom v r. 1935 – 38 Edvard Beneš -predsedom vlády – Karel Kramář - 28. 2. 1920 Národné zhromaždenie prijalo Ústavu ČSR - zákonodarnú moc malo Národné zhromaždenie skladalo z poslaneckej snemovne ( 300 poslancov ) a senátu ( 150 senátorov volených občanmi nad 26 rokov ) - výkonnú moc v štáte mala vláda – väčšinou fungovala ako koaličná ( zložená z viacerých politických strán) 3. Politické strany v ČSR (s.46) - Československá sociálnodemokratická strana-ľavicová strana - predstaviteľ - Ivan Dérer - hlásila sa k čechoslovakizmu a centralizmu - Komunistická strana Československa - riadená Stalinom z Moskvy, - predstaviteľ - Klement Gottwald - budovaná podľa sovietskeho vzoru - Agrárna strana - reprezentovala roľnícke vrstvy, predstaviteľ - Milan Hodža - hlásila sa k čechoslovakizmu -politické strany na Slovensku: • Slovenská národná strana – združovala prevažne evanjelikov, jej cieľom bolo dosiahnuť samosprávu Slovenska formou autonómie, predstaviteľ - Martin Rázus • Slovenská národná strana (neskôr HSĽS) – prevažne katolícka, usilovala o autonómiu Slovenska, predstaviteľ - Andrej Hlinka • strany národnostných menšín - Karpatonemecká strana, Zjednotená maďarská strana – presadzovala myšlienku etnickej revízie hraníc 4. Štátna správa (s.44) - v ČSR bolo krajinské zriadenie – územie rozdelené na 4 „krajiny“ – Českú, Moravsko – Sliezsku, Slovenskú a Podkarpatskú Rus - krajiny sa delili na okresy - výkonom štátnej moci v mestách a na dedine bol poverený obecný notár