Choď na obsah Choď na menu
 


predvojnová európa

9. 11. 2010
PREDVOJNOVÁ EURÓPA  (s.19, 21 a 22)
1. Problémy rakúskej monarchie (s.22)
-        najväčším problémom 19. stor. boli nevyriešené národnostné problémy
-        dualizmus problémy nevyriešil, najmä slovanské národy boli nespokojné a chceli dosiahnuť národnú samobytnosť
-        Slováci v Uhorsku trpeli maďarizáciou a slovenskému národu hrozila asimilácia
-        v Uhorsku bolo málo pracovných príležitostí, preto Slováci odchádzajú najmä do USA, kde sa začali vytvárať národné spolky – r. 1907 Cleveland- Slovenská liga
2. Zahraničná politika Rakúska – Uhorska (s.22)
-        R-U túžilo ovládnuť Balkán, preto v r. 1878 obsadilo Bosnu a Hercegovinu – ohrozilo tým záujmy Ruska, a preto vytvorilo spojenectvo s Nemeckom, čím sa dostalo do konfliktu so Srbskom
-        r. 1914 srbský terorista (anarchista) Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofiu
3. Konflikt veľmocí (s.19)
-        medzi jednotlivými štátmi narastali rozpory, pretože mnohé krajiny boli hospodársky vyspelé, ale chýbali im kolónie – Nemecko, Rakúsko – Uhorsko, Taliansko, USA, ktoré usilovali o nové mocenské rozdelenie sveta
-        situácia sa vyostrila najmä na Balkáne, kde upadla moc Osmanskej ríše, balkánske národy začali národnooslobodzovacie boje (r. 1912 bojovali proti Osmanskej ríši, 1913 bojovali medzi sebou o novozískané územie)
-        týmito bojmi prudko stúpal bojovný nacionalizmus a stal sa príčinou sporov na Balkáne, ktoré trvajú dodnes
-        o Balkán však prejavili záujem aj silné európske štáty – najviac Rusko, odporcom ruskej expanzie bola Veľká Británia, záujem o túto oblasť malo aj Rakúsko – Uhorsko, Taliansko, Nemecko
4. Vznik vojenských blokov (s.21)
-        udalosti na Balkáne zblížili Nemecko a Rakúsko – Uhorsko, ktoré vytvorili Dvojspolok, neskôr sa pridalo Taliansko a vytvorili Trojspolok
-        Francúzsko a Rusko vytvorili Dvojdohodu, neskôr sa pridal a Veľká Británia (obávala sa Nemecka) a vytvorili Trojdohodu
-        Európa sa tak rozdelila na 2 nepriateľské tábory, ktorých konflikty nevyriešila ani 1. medzinárodná konferencia o odzbrojení v Haagu a ani založenie Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu
 
*slovíčka: terorista, šovinizmus, moslim, status quo, monopol, misia, ilúzia, strategický, prestížny (s.19, 21, 22)