Choď na obsah Choď na menu
 


Vláda Márie Terézie a Jozefa II.

12. 4. 2010

VLÁDA MÁRIE TERÉZIE A JOZEFA II.

 Nástup Márie Terézie

- stáva sa kráľovnou na základe listiny – Pragmatická sankcia /1713/ vydanej jej otcom Karolom VI. – tá zaručovala právo žien na rakúsky trón

- Mária Terézia však musela o svoje právo bojovať s Pruskom – vo vojne s Fridrichom II. stratila rozvinuté SLIEZSKO

- vojna ukázala nutnosť reforiem, preto pod vplyvom osvietenských myšlienok začala s modernizáciou krajiny – osvietenský absolutizmus

Reformy Márie Terézie

1. politické - centrom ríše sa stala Viedeň, Bratislavský hrad už bol iba sídlom uhorského miestodržiteľa

2. hospodárske -  A/ vydala urbariálny patent, ktorý určoval rozsah povinností poddaných v závislosti množstva obrábanej pôdy

                                B/ podporovala zakladanie manufaktúr, na Slovensku – Šaštín, Holíč, ...

                                C/ zaviedla colnú politiku – nevýhodnú pre poľnohospodárske Uhorsko

3. vojenské -  zaviedla povinnú vojenskú službu, celkovo zmodernizovala armádu

4. školské - A/ vytvorila jednotnú školskú sústavu od základných škôl až po vysoké                     (v základných sa učilo v materinskom jazyku a vo vyšších v latinskom)

                     B/ začala zavádzať povinnú školskú dochádzku

                     C/ podporovala vznik škôl (Kremnica – učiteľská prípravka, Banská Bystrica – Banská akadémia, UNIVERZITY z Trnavy a Košíc presťahovala do Budína)

5. súdnicke - zrušila telesné tresty a procesy s čarodejnicami

                     - na Slovensku zriadila 3 biskupstvá: banskobystrické, spišské, rožňavské

6. iné reformy - podporovala znovuosídlenie vyľudnených oblastí po tureckých nájazdoch na juhu Uhorska, tzv. Dolnú zem - prichádzali sem poddaní z Oravy, Liptova a Spiša)

VLÁDA JOZEFA II.

Reformy Jozefa II. : 1. tolerančný patent /1781/ - patent zaručil náboženskú slobodu pre nekatolíkov /katolíci- naďalej výsadné postavenie/a zrušil najväčšie obmedzenia voči Židom

                                    2. patent o zrušení nevoľníctva /1785/ v Uhorsku - odstránil osobnú závislosť od zemepána, poddaní sa mohli bez súhlasu zemepána sťahovať, ísť do škôl,....

                                    3. iné reformy -  rozpustil žobravé rehole a kláštory, kt. sa nevenovali praktickej činnosti, *výchovu kňazov sústredil do generálnych seminárov, napr. v Bratislave, *zlikvidoval  šľachtickú samosprávu, *ako úradný jazyk namiesto latinčiny zaviedol nemčinu – vydal  Dekrét o pestovaní materinských jazykov  (umožnil používanie národného jazyka)          kvôli nespokojnosti šľachty všetky reformy okrem prvých dvoch musel pred smrťou  odvolať

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.