Choď na obsah Choď na menu
 


Poruchy srdcovo cievneho sys.

11. 4. 2010

  I.            Poruchy krvného obehu:

1.      Celkové : a, srdcové zlyhanie (kardiálna insuficiencia)

                  b, poruchy funkcie ciev (hypertenzia)

                  c, zmeny množstva a zloženia krvi (hypovolémia, dehydratácia, anémia,                                                   

                      hypoprotémia)

2.      Miestne : a, krvácanie (hemorágia)

                  b, krvácavosť (hemoragická diatéza)

                  c, zvýšené prekrvenie (hyperémia)

                  d, trombóza

                  e, embólia

                  f, ischémia

                  g, infarkt

 

      II.            Ochorenia ciev

1.      Ateroskleróza

2.      Zápaly ciev

 

    III.            Ochorenia srdca

1.      Vrodené vývinové chyby srdca a ciev

2.      Ischemická choroba srdca

3.      Zápaly srdca

4.      Chlopňové chyby

5.      Kardiomyopatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1 PORUCHY KRVNÉHO OBEHU

1.Celkové:

a,  Srdcové zlyhanie (kardiálna insuficiencia)

V prípadoch poškodenia srdcových buniek srdcovej svaloviny alebo zhoršenia podmienok na jeho činnosť nie je schopné prečerpať celý objem krvi, kt. k nemu priteká. Krv sa začína hromadiť v dutinách a v časti krvného obehu nad zlyhávajúcim srdcom.

PA:  1. Zmeny na srdci :

       a, akútne – dilatácia komory – ochabnutie

       b, chronické – hypertrofia zmäknutie

         2.  Zmeny mimo srdca:

        a, venostáza (venózna hyperémia)

              zlyhanie ĽS – venostáza v MKO

                              PS – venostáza vo VKO (v oblasti DDŽ) – vnútorné orgány (zväčšenie) a žily           končatín (opuchy DK).

           b, indurácia orgánov – vzniká ako následok venostázy v orgánoch. Pečeň a slezina sú             zväčšené, tuhé, hmatné. Pľúca sú tiež prekrvené a z rozmnoženia väziva tuhé.

           c, kardiálny edém – vzniká pod vplyvom gravitácie (v oblasti členkov, predkolenia) – anasarka – končatiny sú opuchnuté, orgány zväčšené. – tekutina prestupuje do interstícia (podkožia).

·         Prestup tekutiny do seróznych dutín : hydrothorax, ascites (v brušnej dutine), hydroperikard.

         d, cyanóza – periférne sfarbenie do modra

         e, trombóza a embólia – sú častými komplikáciami srdcového zlyhávania.

             Spomalenie krvného prúdu v žilách – vznikajú žilové tromby napr. pri fibrilácii predsiení.

 

Základné typy srdcového zlyhania

1.      Akútne zlyhanie ľavého srdca

Je najčastejšia príčina infarktu myokardu. Dochádza k rýchlej venostáze pľúc – vzniká edém – pacient sa dusí.

2.      Chronické zlyhanie ľavého srdca

Vzniká pomaly venostáza pľúc, nastáva indurácia pľúc. U pacienta sa vyvíja dýchavica, kt. sa postupne zhoršuje až po nočné záchvaty dýchavice – vzniká kardiálna astma. Má chronický kašeľ. Stagnácia krvi v pľúcach znamená prekážku aj pre prácu PS – vzniká prenesené srdcové zlyhanie. Dovtedy zdravé PS zlyhá.

 Príčiny: hypertenzia, chronická ischemická choroba srdca a chlopňové chyby.

 

1.      Akútne zlyhanie pravého srdca

Spôsobí náhlu smrť (pomerne slabá svalovina pravého srdca nezvláda situáciu a akútne dilatuje). Príčina: embólia do pľúcnice.

 

2.      Chronické zlyhanie pravého srdca

Nastáva venostáza vo VKO najmä v oblasti DDŽ. Príznaky: opuchy DK až anasarka, zväčšenie pečene, sleziny, hydrothorax, hydroperikard, ascites.

Príčiny: chronické ochorenia pľúc – pri nich sa zvyšuje odpor v pľúcnom obehu je to prekážka pre PS vzniká preto pľúcne srdce (cor pulmonale), ide o hypertrofiu PS.

·         Chronická bronchitída, emfyzém pľúc, TBC, silikóza.

 

Kompletná liečba

1.      Úprava polohy – flowerova poloha

2.      Diuretiká – Hydrochlorothiazit, Furosemid

3.      Kardiostatiká – Digoxin

4.      Kyslík – v štádiu dekompenzovanej srdcovej nedostatočnosti je vhodné podávať kyslík. Oxygenoterapia je nevyhnutná pri edéme pľúc.

  

 

b, Poruchy funkcie ciev (hypertenzia)

Je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením. Časté ochorenie vyznačujúce sa zvýšením krvného tlaku. Príčina primárnej hypertenzie zatiaľ nie je známa.

·         Normálny krvný tlak: pod 140/90 mmHg.

·         Optimálny alebo ideálny tlak : do 120/80 mmHg.

·         Hypertenzia: systolický tlak vyšší alebo rovný 140mmHg a diastolický vyšší alebo rovný 90 mmHg.

Hypertenzia sa delí na 3 stupne:

·         Hypertenzia 1.stupňa alebo ľahká: od 140/90 – 160/100 mmHg.

·         Hypertenzia 2.stupňa alebo stredne ťažká: 160/100 – 180/110 mmHg.

·         Hypertenzia 3.stupňa alebo ťažká: tlak vyšší ako 180/110 mmHg.

Hodnotu tlaku krvi ovplyvňuje:

·         Genetické danosti, pohlavie, vek

·         Niektoré lieky, nevhodný stravovací a tekutinový režim

·         Nízka alebo nevhodná pohybová aktivita

·         Škodliviny (kofeín, alkohol), stres, nadmerný príjem kuchynskej soli

·         Sprievodné ochorenia (obličkové, cievne, endokrinné, poruchy CNS)

 

Rozdelenie hypertenzie:

1.      Primárna hypertenzia = esenciálna hypertenzia = hypertenzná choroba. Je to choroba sama o sebe, príčina je neznáma.

2.      Sekundárna hypertenzia- vzniká ako dôsledok iného ochorenia, najčastejšie ako následok dlhodobého ochorenia obličiek alebo endokrinného ochorenia.

 

Esenciálna hypertenzia

Príčina je neznáma, na vzniku sa zúčastňujú dedičné faktory, zvýšený príjem tekutín a solí, stresové faktory, poškodenie ciev – ateroskleróza.

Štádiá:

1.štádium – prechodné zvýšenie TK, bez poškodenia orgánov

2.štádium – trvalé zvýšenie TK, na artériách vznikajú sklerotické pláty. Zvýšeným tlakom je zaťažená ĽK srdca vzniká hypertrofia ĽK. Vznikajú zmeny na kapilárach na očnom pozadí.

3.štádium – trvalé, dlhodobé zvýšenie TK, vzniká poškodenie orgánov:

-  srdca (poškodenie myokardu – ICHS, IM)

-  mozgu (ischémia mozgu, mozgové krvácanie)

-  obličiek (zlyhanie obličiek)

Liečba: cieľom je normalizácia TK. režimové opatrenia: správny režim dňa, odpočinok, relaxácia, vyhýbanie sa stresom, zákaz fajčenia, znížiť prívod tekutín a solí – diéta nesolená, zníženie nadváhy, redukčná diéta. Medikamentózna liečba: hypotenzíva, diuretiká, vazodilatanciá, beta – blokátory, blokátory konvertujúcich enzýmov.

 

Sekundárna hypertenzia

Vyvolaná chorobami iných orgánov:

-          Nefrogénna hypertenzia – zápaly obličiek

-          Renovaskulárna hypertenzia – spôs. zúžením obličkovej tepny

-          Zvýšená funkcia kôry nadobličiek – Cushingov syndróm alebo zvýšená funkcia drene nadobličiek – feochromocytóm.

 

2.  Miestne

a, Krvácanie  (hemorágia) – únik alebo výstup krvi z krvného riečiska.

Typy krvácania : a, podľa cievy – tepnové (jasnočervená krv strieka)

-          Žilové (tmavá krv nestrieka)

-          Vlásočnicové

                              b, podľa spôsobu – vonkajšie – z kože, slizníc, z dutých orgánov

-           Vnútorné – zdroj krvácania je vnútro tela

 

Príčiny krvácania

a, poškodenie cievy úrazom (bodné, rezné, sečné rany)

b, poškodenie cievy chorobným procesom (nádor, tuberkulóza, žal. vred)

c, zvýšená priepustnosť cievnej steny

Následky krvácania

a, strata krvi a vykrvácanie – závisí od rýchlosti straty krvi  a množstva (hemoragický šok – rýchlo a veľa, keď stráca pomaly a málo – anémia), stav organizmu.

b, poškodenie orgánov – mozog, srdce

c, druhotná infekcia krv. zrazenín

 

Niektoré typy krvácania

1.      Vonkajšie : epistaxa – krvácanie z nosa, hemoptoe, hemoptýza – vykašliavanie krvi, hemateméza – vracanie krvi, meléna, hematúria – krv v moči, enterorágia – čerstvá krv v stolici, menorágia – zvýšené krvácanie počas menštruácie, metrorágia – krvácanie mimo menštruácie.

2.      Vnútorné: petechie  - drobné krvácanie na koži, slizníc, seróznych blanách, . pupura – petechie na veľkej ploche  vo väčšom množstve ,. Sufúzia – plošná krvná podliatina,. Hematóm – krvný výron (modrina), hemotorax – krvácanie v hrudníkovej dutine, hemoperitoneum – v brušnej dutine, hemoperikard – v osrdcovníku,  hemorágia cerebre

 

b, Krvácavosť

Krvácavosť – (h.d) – je zvýšený sklon ku krvácaniu

Príčiny:

  1.  porucha trombocytov – trombocytopénia

-          Menejcennosť Tro trombocytopatia

      2, poruchy zrážacích faktorov – kongulopatie

      3, poruchy cievnej steny – vasculopatie – skorbut – pri nedostatku vitamínu C

 

      d, Trombóza

       Zrážanie krvi v cievach  počas života. Príčiny:

1.      Porušenie endotelu – v artériách (poranenie a šitie, vzn. Ateroskleróza), v žilách (zápal žíl – flebitída – vzn. tromboflebitída), v endokarde (endokarditída – chlopňové chyby)

2.      Spomalenie toku krvi – v artériách (môže sa spomaliť v aneuryzmách – vydutinách), vo vénach (porucha chlopní – venostáza – je veľmi častá, delíme ich na:

·         Miestne – flebektázie, varixy, porušenie žilových chlopní

·         Celkové – chronická venostáza pri zlyhaní PS, imobilizácie pacienta – svalová činnosť podporuje žilový návrat z oblasti DDŽ)

            a v srdci (spomalenie toku krvi v srdci, napr. pri mitrálnych chlopňových chybách vzn. Fibrilácia predsiení) 

Mitrálne (chlopňové) chyby

   Rozdelenie podľa vzniku:

1.    Vrodené

2.    Získané – po prebehnutom zápale

   Rozdelenie podľa pôvodu:

1.    Stenóza chlopní (zúženie) – okrajové zrastenie chlopní

2.    Insuficiencia chlopní – (nedomykavosť) – jazva na okraji chlopní, skrátenie šľachových    strún

3.    Kombinácia

 

Hemodynamické zmeny

      -poruchy prúdenia krvi v srdci

     Štádiá: 1, Kompenzované štádium – hypertrofia srdca

                  2, Dekompenzované štádium – dilatácia srdca

      V štádiu dekompenzácie srdcovej chyby sa prejaví srdcová nedostatočnosť

Najčastejšie chlopňové chyby

 

1, Mitrálna stenóza

EPG: reumatický proces. Zmeny na srdci: cípy sú zrastené a zjazvené, tým sa zúži mitrálne ústie a obmedzí sa tok krvi z ĽP do ĽK počas diastoly komôr, preto zostáva za ĽP väčší objem krvi a tento objem krvi kt. preteká do ĽP. Následkom tohto zväčšeného objemu krvi v ĽP, ĽP dilatuje – roztiahne sa. Neskôr sa krv hromadí v MKO a v pľúcach, môže vzniknúť edém pľúc. Neskôr sa prejaví aj nedostatočnosť pravého srdca.

KO: srdcové zlyhanie, fibrilácia predsiení, dyspnoe, hemoptýza, embólia do tepien VKO, facies mitralis.

TH: obmedzenie ťažkej fyzickej aktivity, pri trombóze antikoagulanciá (Palentan), liečba fibrilácie predsiení, chirurgická liečba – rozrušenie vzrastov, umelá chlopňa.

 

2, Mitrálna insuficiencia

EPG: reumatický proces, infekčná endokarditída, dilatácia ĽK. Zmeny na srdci: deformácia a zvraštenie cípov chlopní, zväčšenie ĽP (plní sa z dvoch strán), zväčšenie aj ĽK.

KO: ponámahové dyspnoe, rýchla progresia ochorenia.

 

3, Aortálna stenóza

EPG: vrodená alebo následok degeneratívnych zmien na chlopniach. Zmeny na srdci: zúženie aortálnej chlopne, kalcifikácie, sťažené vypudzovanie krvi z ĽK – znížený prietok krvi mozgu a koronárnymi cievami.

KO: stenokardie, synkopy

 

4, Aortálna insuficiencia

EPG: reumatický proces, infekčná endokarditída, syfilis. Zmeny na srdci: zväčšenie a zlyhanie ĽK.

KO: silnejší úder srdcového hrotu, viditeľné pulzácie na periférnych tepnách – hlavne na krčniciach, veľký rozdiel medzi systolickým a diastolickým TK.

TH: liečba srdcového zlyhávania, chirurgická – plastika chlopní, umelé chlopne.

 

3.      Zvýšená zrážanlivosť krvi – nastáva pri úraze, operáciách, zápaloch, pôrodoch, potratoch, pri nádorových stavoch.

NÁSLEDKY TROMBÓZY

Závisia od miesta vzniku trombu. Menšie tromby sa môžu rozpustiť účinkom fibrinolyzínu. Využíva sa aj v liečbe infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) – streptokináza.

a, v artériách (tepnách) – zúženie – ischémia

-          upchatie – nekróza – nekróza orgánu – infarkt

       b, v žilách – môže vzniknúť uzáver s následnou venostázou, nie je ale taká významná, pretože žily majú veľa spojok. Najzávažnejším následkom trombózy v žilách je odtrhnutie trombu. Trombus je unášaný krvným prúdom, napr. z hĺbkových žíl DK, skončí v pľúcnici a následkom je náhla smrť, keď je menší upchá menšie vetvy pľúcnice a vznikne pľúcny infarkt.

       c, v srdci – napr. z LS (ĽP) sa môže dostať trombus do všetkých orgánov a spôsobiť tam infarkt okrem pľúc.

 

e, Embólia

Je to vmietnutie cudzieho predmetu krvným prúdom do zúženého miesta krvného riečiska, kde upchá cievu. Cudzí predmet sa nazýva embolus a môže ním byť:

-                 odtrhnutý trombus

-                 zhluky tukových buniek

-                 zhluky nádorových buniek

-                 bubliny vzduchu

-                 plodová voda

Rozdelenie embólie:

1.      podľa miesta embolizácie:

-  embólia vo venóznom obehu – napr. z periférnych žíl (DK) do PS a do pľúc (pľúcnica)

-  embólia v arteriálnom obehu – z ĽS do orgánov okrem pľúc

-  embólia paradoxná – cez foramen ovale ( cez neuzavretú predsieňovú prepážku)

2.      podľa charakteru embolu

-  trombotická

-  vzduchová

-  tuková

-  plodovou vodou

Rozdelenie embólie:

1.      podľa miesta embolizácie:

-  embólia vo venóznom obehu – napr. z periférnych žíl (DK) do PS a do pľúc (pľúcnica)

-  embólia v arteriálnom obehu – z ĽS do orgánov okrem pľúc

-  embólia paradoxná – cez foramen ovale ( cez neuzavretú predsieňovú prepážku)

2.      podľa charakteru embolu

-  trombotická

-  vzduchová

-  tuková

-  plodovou vodou

 

Rozdelenie embólie:

1.      Podľa miesta embolizácie:

a, embólia vo venóznom obehu – napr. z periférnych žíl (DK) do PS a do pľúc (pľúcnice)

b, embólia v arteriálnom obehu – z ĽS do orgánov okrem pľúc

c, embólia paradoxná – cez foramen ovale (cez neuzavretú predsieňovú prepážku)

2.      Podľa charakteru embolu:

a, trombotická embólia

-            vo venóznom obehu – zdroj: periférne žili a skončí v pľúcnici (veľký a spôsobí náhlu smrť) a v pľúcnych kapilárach (malý a spôsobí pľúcny infarkt)

-            v arteriálnom obehu – zdroj je ĽS napr. srdcové chlopne, nástenný trombus nad IM, aorta, pľúcne žily a skončí v ktoromkoľvek orgáne okrem pľúc a vznikajú vážne komplikácie napr. infarkt mozgu, embólia artérie DK a spôsobí gangrénu, infarkt čreva, infarkt obličiek, sleziny

b, tuková embólia

embolus – kvapky tuku alebo tukové bunky

príčiny vzniku: fraktúra dlhých kostí (tuková kostná dreň), zmliaždenie podkožného tkaniva. Mechanizmus vzniku: kvapky tuku sú pri úraze vtlačené do kapilár, z kapilár do žíl, zo žíl do PS a z PS do pľúcnych kapilár. Malé tukové kvapôčky môžu prejsť pľúcnymi kapilárami až do VKO.

c, vzduchová embólia

embolus – bublinky vzduchu

príčiny: infekcie, transfúzie, kriminálne potraty, operácie na hrudníku, krku, cievach. Vo veľkých žilách je podtlak, preto sa tam vzduch nasáva. – kesónova choroba.

Mechanizmus vzniku: na vyvolanie vzduchovej embólie musí byť väčšie množstvo vzduchu. Vzduch sa dostáva zo žíl do PS a potom do pľúcnice – do pľúcneho obehu.

d, embólia plodovou vodou

embolus – súčasti plodovej vody

príčiny: pôrod alebo potrat. Mechanizmus vzniku: súčasti plodovej vody sa dostanú do krvi matky a spôsobia pľúcnu embóliu.

 

f, Ischémia

Vzniká nedostatočným prívodom krvi a tým kyslíka do srdcového svalu. Nedostatočné prekrvenie – ischémia. Nedostatočný prísun kyslíka – hypoxia.

Je to ochorenie veľmi časté, dokonca aj v malých vekových skupinách.

 

g, Infarkt

ložisko nekrózy, kt. je vyvolaná zastavením prietoku krvi – ischémiou. Tvar infarktu je spravidla kuželovitý. Typy infarktov: biely, červený a zmiešaný. Príklady infarktov: infarkt mozgu – má podobu kolikvačnej nekrózy – encephalomalácia. Infarkt myokardu – koagulačná nekróza, infarkt sleziny, infarkt obličiek, infarkt pečene, infarkt čreva -  paralitický ileus.

 

Hyperémia – zvýšenie množstva v krvi v orgáne.

Typy hyperémie:

a, arteriálna – pri cvičení, telesnej práci, psych. ťažkosti, rozrušenie.

b, venózna – znížený odtok krvi – hromadí sa odkysličená krv. príčina: nedostatočnosť srdca.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Dakujem

(Juraj, 11. 1. 2011 21:14)

dakujem vam velmi pekne spracovane velmi mi to pomohlo..... dikii :)