Choď na obsah Choď na menu
 


Haptika

22. 2. 2010

Téma: Haptika 10.2.2010 Osnova: 1. Charakteristika haptiky 2. Rozdelenie haptiky z rôznych hľadísk Ad1. Sa chápe ako komunikácia prostredníctvom dotykov. Haptický kontakt je sprostredkovaný tlakom na kožu, pôsobením tepla, chladu, vibrácií, chvenia, bolesti. Bez dotykového kontaktu zdravotníka by pacient mal pocit chladu, nezáujmu, ľahostajnosti či mechanického prístupu. Ad2. A. Podľa druhu: môže byť pozitívna(objatie, pohladenie, položenie ruky na ruku). Musí to byť autentické. Negatívna –nepriateľské naladenie( za ucho, kopnutie, uštipnutie) B. Podľa lokalizácie: sú to miesta na tele p/k, ktorých sa zdrav. najčastejšie dotýka(ruka, plece). Osobitným problémom je v práci zdravot. dotýkanie sa intímnych miest. Je to chúlostivá situácia nielen pre pacienta, ale aj pre zdravot. Vopred je nutné oznámiť túto nutnosť, treba pracovať zručne a rýchlo. C. Podľa dlžky haptického pohľadu: Krátky: potľapkanie po pleci Stredne dlhý: držanie ruky pri bolestivom výkone Dlhý. Pri empatii D. Podľa intenzity dotyku: slabá, silná E. Podľa cielenosti: náhodný- bez zámeru úmyselný- vopred premyslený kontakt F. Podľa spôsobu: priamy dotyk (bezprostredný) nepriamy (sprostredkovaný)-odev G. Podľa úrovne vzťahu: profesionálne( funkčné)- neobsahujú osobnú zainteresovanosť, zdvorilostné- podanie ruky pri predstavení sa , priateľský kontakt- v osobnom záujme H. Podľa vyžiadania: vyžiadané- p/k naznačuje, aby sa ho zdravot. dotkol Nevyžiadané: kedy intuitívne zdravot. vycíti, že je vhodné uskutočniť haptiku.