Choď na obsah Choď na menu
 


alergia

30. 11. 2010

Alergia . Peľová nádcha.

 

Osnova:  1. Alergia

               2. Peľová nádcha

 

 

Ad 1)

Hypersenzitivita – alergická reakcia – alergia – po opakovanom stretnutí org. s antigénom dochádza u niektorých jedincov k prehnanej odpovedi -reakcii, ktorá stráca svoju pôvodne ochrannú funkciu a spôsobuje poškodenie vlastných tkanív. Môže vzniknúť u každého, ale niektorí majú vrodenú náchylnosť, hovoríme o atopii.

Atopické ochorenia sú: atopická, alergická a peľová nádcha, bronchiálna astma, atopická dermatitída, precitlivelosť na niektoré zložky potravy.

Podstata je imunologická reakcia alergénu (cudzorodej bielkoviny) s protilátkou.

Poznáme 4 typy imunitných reakcií, ktoré zapríčiňujú poškodenie tkanív:

I. typ – reakcia včasného typu – nadprodukcia IgE, ktoré sa naviažu na tukové bb. a bazofilné leukocyty – výsledkom je uvoľnenie mediátorov napr,. histamínu, ktoré vyvolajú zmeny v cieľových orgánoch. Patrí sem Peľová nádcha, astma b., anyfylaktický šok.

II. typ – cytotoxická reakcia – protilátky reagujú s alergénom na povrchu bb. membrán (napr. Ery, Trom), nastane rozpad bb. Patrí sem hemolytické anémie, trombocytopénie.

III. typ – tvorba imunitných komplexov (antigénu s protilátkou)- patologické imunokomplexy vyvolávajú chronické zápaly orgánov. Napr: glomerulonefritídy.

IV. typ – reakcia oneskoreného typu – do 48 hod., protilátky sú naviazané na povrch lymfocytov, ktoré sa aktivujú a produkujú látky poškodzujúce tkanivá. Patrí sem alergia na lieky s prejavmi na koži, tuberkulínová precitlivelosť ai.

 

Alergény sú mikrobiálne, inhalačné, potravinové a liekové. 1 alergén môže vyvolať rôzne typy reakcií.

Najčastejšie alergické choroby: peľová nádcha, bronchiálna astma, ekzém, precitlivelosť na lieky a niektoré potravy, najťažšia je anafylaktický šok.

 

 

AD 2)

Pollinosis – I. typ imunitnej reakcie.

Alergén – peľové zrniečka, na príznaky stačí 3 – 5 zrniečok. U nás je viac ako 20 druhov peľov tráv s maximom v máji a júni.

Obilniny: raž, kukurica a pšenica  - jún a júl.     Stromy: breza, lieska, jelša – marec a apríl.

KlO: pocit svrbenia a upchatia nosa s hojnou vodnatou až hlienovou sekréciou, zápal spojoviek a svrbenie a pálenie očí, svrbenie na hornom podnebí, žihľavka a opuch, najzávažnejšie je postihnutie DC – suchý a dráždivý kašeľ až astmatický záchvat.

DG: príznaky a kožné testy

TH: a) obmedzovanie styku s peľom – obmedziť pobyt vonku, sprchovanie, prezliekanie, zatvorené okná, klimatická liečba...

       b) symptomatická liečba – antihistaminiká (ditiaden), bronchodilatancia, antialergiká (Intal, Zadite)

      c) znižovanie precitlivelosti organizmu imunoterapiou (opakované podávanie malých dávok alrergénu per os, s.c.) Po niekoľkých rokoch čiastočné alebo úplné vyliečenie.